Căn Penhouse tại Hà Nội là một dự án nhà thông minh mới nhất Lumi Việt Nam triển khai. Căn nhà sử dụng hệ thống công tắc đèn cảm ứng kết nối không dây và gói giải pháp nhà thông minh Elite. Đây là một trong những dự án tiêu biểu do Lumi Việt Nam thực hiện.

nha-thong-minh-lumi-tai-ha-noi-1-.jpg

nha-thong-minh-lumi-tai-ha-noi-2-.jpg

nha-thong-minh-lumi-tai-ha-noi-3-.jpg

nha-thong-minh-lumi-tai-ha-noi-4-.jpg

nha-thong-minh-lumi-tai-ha-noi-5-.jpg

nha-thong-minh-lumi-tai-ha-noi-6-.jpg