Cảm biến thông minh

Cảm biến thông minh là nhóm thiết bị điện thông minh hoạt động tự động dựa trên sự thay đổi của môi trường xung quanh, cả ở trạng thái vật lý hay hoá học. Nhóm thiết bị cảm biến thông minh được các kỹ sư Lumi Việt Nam nghiên cứu và đồng bộ vào hệ thống điện thông minh Lumi nhằm tối ưu hoá những tiện nghi dành cho con người.

Cảm biến thông minh Lumi gồm: cảm biến phát hiện chuyển động, cảm biến môi trường, cảm biến cửa, cảm biến hồng ngoại thông minh...